Zamknij menu
Czujniki Czujniki Aparatura procesowa Aparatura procesowa
Aparatura procesowa (1621 wyników) Pokaż wszystko
Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar przepływu Pomiar przepływu Pomiar poziomu Pomiar poziomu Pomiar temperatury i wilgotności Pomiar temperatury i wilgotności Analityka procesowa Kontrola i monitorowanie procesu Kontrola i monitorowanie procesu Komponenty systemowe Komponenty systemowe
Systemy sterowania Systemy sterowania
Systemy sterowania (235 wyników) Pokaż wszystko
Mini-sterowniki LOGO! Mini-sterowniki LOGO! SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP Panele operatorskie HMI Panele operatorskie HMI IO-Link IO-Link Komponenty IoT Komponenty IoT
Komponenty IoT (12 wyników) Pokaż wszystko
Bramy IoT Gateway Bramy IoT Gateway
Inne komponenty systemów sterowania Inne komponenty systemów sterowania
Inne komponenty systemów sterowania (24 wyników) Pokaż wszystko
Przemysłowe pamięci USB Przemysłowe pamięci USB Oprogramowanie Oprogramowanie
Technika bezpieczeństwa Technika bezpieczeństwa
Technika bezpieczeństwa (646 wyników) Pokaż wszystko
Czujniki bezpieczeństwa Czujniki bezpieczeństwa Aparatura łączeniowa bezpieczeństwa Aparatura łączeniowa bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa Rygle Urządzenia sterujące bezpieczeństwa Urządzenia sterujące bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w technice napędowej Bezpieczeństwo w technice napędowej
Sieci przemysłowe i komunikacja Sieci przemysłowe i komunikacja Technika regulacyjna i pomiarowa Technika regulacyjna i pomiarowa Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne Aparatura łączeniowa Aparatura łączeniowa Zabezpieczenia instalacyjne Zabezpieczenia instalacyjne Technika napędowa Technika napędowa Obudowy przemysłowe Obudowy przemysłowe Oświetlenie przemysłowe Oświetlenie przemysłowe Technika łączeniowa Technika łączeniowa
Technika łączeniowa (1697 wyników) Pokaż wszystko
Przewody do czujników / urządzeń wykonawczych Przewody do czujników / urządzeń wykonawczych Złącza przemysłowe Złącza przemysłowe Kable / przewody Kable / przewody Bloki / Złącza zaciskowe Bloki / Złącza zaciskowe Akcesoria instalacyjne Akcesoria instalacyjne
Zasilanie Zasilanie Narzędzia Narzędzia Gadżety Automation24 Gadżety Automation24 WYPRZEDAŻ WYPRZEDAŻ
WYPRZEDAŻ (1 wyników) Pokaż wszystko
Ostatnie sztuki Ostatnie sztuki
Ostatnie sztuki (1 wyników) Pokaż wszystko
WYPRZEDAŻ - Oprogramowanie WYPRZEDAŻ - Oprogramowanie
0 Koszyk
0,00
Artykułów w koszyku: 0

Twój koszyk jest aktualnie pusty.

Wyniki ()

Pomiar poziomu: w ten sposób wybierzesz odpowiedni sygnalizator

Pomiar poziomu polega na rejestrowaniu pojedynczych stanów napełnienia za pomocą sygnalizatorów poziomu lub czujników poziomu. Umożliwia to monitorowanie poziomu maksymalnego i minimalnego lub poszczególnych poziomów w silosach, zbiornikach magazynowych i procesowych oraz rurociągach. Dzięki temu można zapobiec przelaniu, przepełnieniu i suchobiegowi.

Przy wyborze odpowiedniego sygnalizatora poziomu ważne jest podejście systemowe i uwzględnienie kilku ważnych kryteriów..


Key visual pomiaru poziomu

Wiesz już wszystko o pomiarze poziomu?

Przejdź od razu do sygnalizatorów poziomu

Czy chcesz uzyskać dodatkową poradę?

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz kompaktowego przeglądu zasad pomiaru?

Pobierz kompaktowy poradnik


1. Jakie medium ma być mierzone?

Aby wybrać odpowiednią zasadę pomiaru poziomu, warto najpierw zastanowić się, jakie medium będzie mierzone. Czy są to ciecze czy materiały sypkie? Należy pamiętać, że nie wszystkie dostępne zasady pomiaru są odpowiednie dla obu mediów, ponieważ często media znacznie różnią się od siebie właściwościami.


2. Jakie są warunki procesu?

Oprócz rodzaju medium kolejnym kryterium, którego nie wolno lekceważyć, są warunki procesu w danym zastosowaniu.

Jeśli zastosowanie wiąże się z pracą pod wysokim ciśnieniem, czy w wysokiej temperaturze, szczególnie przy pomiarach poziomu cieczy niezwykle ważny jest wybór rozwiązania odpowiedniego do tych wymagających warunków.

Jeżeli wymagany jest szczególny poziom higieny – na przykład w przypadku stosowania mediów klejących lub o konsystencji pasty, które mogą wielokrotnie wchodzić do obiegu produkcyjnego – należy zastosować sygnalizatory o higienicznej konstrukcji.

W przypadku sygnalizatorów poziomu współpracujących ze środkami chemicznymi lub mediami agresywnymi, należy wybierać wersje wykonane z materiałów trwałych i odpornych na korozję.


3. Jakie są możliwości instalacji?

Opcje instalacji zależą przede wszystkim od poziomu granicznego, który ma być mierzony – czy ma to być poziom maksymalny, minimalny, czy też określony poziom. Wybór ten wpływa na to, czy można zamontować czujnik dowolnie, czy też konieczna jest określona pozycja – na górze, z boku lub na dole zbiornika.

Przy określaniu miejsca montażu należy dodatkowo wziąć pod uwagę, zakłócania płynnego pomiaru poziomu przez określone przedmioty, takie jak mieszadła lub inne przeszkody.

Dlatego należy sprawdzić, czy wybrany czujnik oferuje różnorodne opcje instalacji.


4. Na jakie warunki otoczenia trzeba się przygotować?

Czy Twój zbiornik jest niezabezpieczony i znajduje się na zewnątrz, czy też jest chroniony przed czynnikami takimi jak wilgoć, wibracje, pył lub ekstremalne temperatury?

Jeżeli na obiekcie nie ma zabezpieczenia przed tymi czynnikami, zalecany jest wybór czujnika wykonanego z wytrzymałych materiałów, o odpowiednio wysokim stopniu ochrony. W przeciwnym razie należy go zabezpieczyć odpowiednią osłoną lub obudową.

Jeśli w miejscu zastosowania występują zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), należy ekranować czujniki przed tymi zakłóceniami. Można tego dokonać na przykład stosując uziemienie czujnika lub ekranowane przewody.

W środowiskach zagrożonych wybuchem należy stosować sygnalizatory poziomu posiadające certyfikat ATEX lub IECEx.

Jeśli stosowane są substancje zagrażające zanieczyszczeniem wody, ważne jest, aby sygnalizatory posiadały odpowiednie dopuszczenie. Tylko w ten sposób zagwarantować można skuteczną ochronę przed przepełnieniem i wykrywanie wycieków, co pozwoli najlepiej chronić wodę przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami.


5. Zasady wykrywania poziomu cieczy

Ciecze mogą znacznie różnić się właściwościami. Mogą być na przykład klejące, o konsystencji pasty, rzadkie, lepkie, agresywne chemicznie, przezroczyste, mętne, pieniste, przewodzące i nieprzewodzące. Dlatego do detekcji poziomu odpowiednie są różne zasady pomiaru. Te z kolei zależą od wymagań w danej sytuacji i obszaru zastosowania lub warunków otoczenia. Poniżej przedstawiamy pięć możliwych metod pomiaru poziomu cieczy.

Rys. 1: Różne typy cieczy

Rys. 1: Różne typy cieczy

5.1 Wibracyjna zasada pomiaru przy pomiarze cieczy

Sygnalizatory poziomu oparte na wibracyjnej zasadzie pomiaru nadają się do stosowania z cieczami nieprzylepnymi i nieosadzającymi się. Można je stosować niezależnie od właściwości cieczy, takich jak przewodność, gęstość, ciśnienie i temperatura. Dodatkowo są one niewrażliwe na tworzenie się piany i pęcherzyków, a także na zawirowania.

Wibracyjna zasada pomiaru, zwana także zasadą kamertonu, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na podstawowej funkcjonalności kamertonów. Rezonują one z określonymi częstotliwościami i wytwarzają charakterystyczne wibracje. W przypadku wibracyjnych sygnalizatorów poziomu częstotliwość rezonansowa jest punktem odniesienia dla pomiaru poziomu. Gdy czujnik zostanie zakryty przez ciecz, następuje zmiana częstotliwości. Pozwala ona na wyciągnięcie wniosków co do poziomu granicznego.

Wibracyjne sygnalizatory poziomu są również dostępne w wersji powlekanej i dlatego nadają się również do zastosowań w przemyśle chemicznym.

W zależności od zastosowania sygnalizatory te są zazwyczaj montowane na zewnętrznych ścianach zbiorników, wprowadzane bezpośrednio do odpowiednich otworów zbiorników, instalowane za pomocą kołnierza lub mocowane do rurociągów.

Wibracyjne sygnalizatory poziomu

Rys. 2: Końcówka pomiarowa wibracyjnego sygnalizatora poziomu ma kształt kamertonu

Rys. 2: Końcówka pomiarowa wibracyjnego sygnalizatora poziomu ma kształt kamertonu

Rys. 3: Pływakowy sygnalizator poziomu do działania nie potrzebuje zasilania elektrycznego

Rys. 3: Pływakowy sygnalizator poziomu do działania nie potrzebuje zasilania elektrycznego

5.2 Mechaniczna zasada pomiaru

Pływakowe sygnalizatory poziomu, które działają zgodnie z mechaniczną zasadą pomiaru, nadają się do stosowania w cieczach przewodzących i nieprzewodzących. Przeznaczone są również do środowisk, w których zastosowanie czujników elektronicznych jest nieodpowiednie i wymagane jest na przykład bezpośrednie sterowanie pomp lub zaworów.

Te niedrogie przełączniki stykające się z mediami działają bez zasilania elektrycznego i są w stanie wykryć poziom cieczy na podstawie wyporu pływaka lub ruchów mechanicznych. Gdy osiągnięty zostanie określony poziom, następuje aktywacja wyłącznika i wygenerowanie sygnału umożliwiającego natychmiastowe włączenie lub wyłączenie elementów wykonawczych.

Pływakowe sygnalizatory poziomu wykonane są z prostych materiałów, dlatego nie wolno przekraczać zalecanych przez producenta wartości granicznych ciśnienia i temperatury. Ponadto ważne jest, by obciążalność łącznika pływakowego nie była nadmiernie wykorzystywana tak, aby nie uszkodzić styku przełączającego.

Poznaj pływakowe sygnalizatory poziomu

5.3 Konduktometryczna zasada pomiaru

Jeśli pracujesz z cieczami przewodzącymi, takimi jak woda, kwasy lub zasady, możesz użyć ekonomicznego rozwiązania do pomiaru poziomu za pomocą stykających się z medium sygnalizatorów działających zgodnie z konduktometryczną zasadą pomiaru.

Elektrody takich czujników zanurzone w cieczy wytwarzają prąd przemienny. Jeśli opór elektryczny pomiędzy elektrodami ulegnie zmianie, na tej podstawie można określić poziom graniczny. Przy zetknięciu się elektrod z cieczą przewodzącą zmniejsza się opór elektryczny. Spowodowana przez to zmiana natężenia prądu przemiennego wyzwala sygnał przełączający.

Aby zapewnić prawidłowe działanie konduktometrycznego sygnalizatora poziomu, przy wyborze odpowiedniego modelu należy wziąć pod uwagę odpowiednie wartości graniczne temperatury i ciśnienia.

Odkryj konduktometryczne sygnalizatory poziomu

Rys. 4: Budowa konduktometrycznego sygnalizatora poziomu

Rys. 4: Budowa konduktometrycznego sygnalizatora poziomu

Rys. 5: Montaż pojemnościowego sygnalizatora poziomu do wykrywania poziomu granicznego cieczy

Rys. 5: Montaż pojemnościowego sygnalizatora poziomu do wykrywania poziomu granicznego cieczy

5.4 Pojemnościowa zasada pomiaru do wykrywania poziomów granicznych cieczy

Do wykrywania poziomu cieczy przewodzących i nieprzewodzących nadają się niedrogie pojemnościowe sygnalizatory poziomu.

Działają one na zasadzie pojemnościowej w ten sposób, że ich elektrody, jedna sonda zakryta i jedna niezakryta, tworzą kondensator wraz z zbiornikiem. Zmiana poziomu powoduje zmianę pojemności kondensatora. Ta zmiana pojemności umożliwia z kolei wyciągnięcie wniosków co do granicznego poziomu cieczy.

Aby uniknąć uszkodzenia stosowanych pojemnościowych sygnalizatorów poziomu, należy je dobierać zgodnie z informacjami producenta dotyczącymi dopuszczalnych wartości ciśnienia i temperatury.

Pojemnościowe sygnalizatory poziomu można nabyć także w wersji specjalnej z dodatkową elektrodą, dzięki czemu nadają się również do stosowania z mediami lepkimi.

Zobacz pojemnościowe sygnalizatory poziomu

5.5 Optyczna zasada pomiaru

Do różnorodnych zastosowań, w których wymagane jest wykrywanie poziomów cieczy przewodzących i nieprzewodzących w sposób bezdotykowy lub w kontakcie z mediami nadają się czujniki działające w oparciu o optyczną zasadę pomiaru.

Inne właściwości cieczy takie jak temperatura, ciśnienie, gęstość, przewodność czy stała dielektryczna są nieistotne, ponieważ optyczna zasada pomiaru opiera się na emisji wiązki światła i detekcji odbitego lub przechodzącego sygnału świetlnego. Zmiana natężenia światła lub światło odbite służą jako wskaźnik pomiaru poziomu.

Stykające się z mediami czujniki optoelektroniczne stosowane są bezpośrednio w cieczach. Jest to możliwe dzięki integracji czujnika w samym zbiorniku lub poprzez zamocowanie go do specjalnych wbudowanych części lub kołnierzy.

Wybierz optoelektroniczne sygnalizatory poziomu

Rys. 6: Optoelektroniczny sygnalizator poziomu stykający się z medium

Rys. 6: Optoelektroniczny sygnalizator poziomu stykający się z medium

Rys. 7: Bezkontaktowe czujniki laserowe nadają się do pomiaru poziomu agresywnych mediów

Rys. 7: Bezkontaktowe czujniki laserowe nadają się do pomiaru poziomu agresywnych mediów

Z kolei optyczne sygnalizatory poziomu pracują z wiązkami światła.

Nie stykają się z mediami i dlatego nadają się również do pomiaru bardziej agresywnych cieczy, takich jak aceton i kwasy, a także do zastosowań higienicznych.

Poradzą sobie także z wykrywaniem poziomu w wąskich zbiornikach lub zbiornikach o specjalnym kształcie. Można je zamocować w dowolnej pozycji na pokrywie lub ścianie zbiornika.

Wybierz czujniki laserowe

Powrót do przeglądu

6. Odpowiednie metody pomiaru do pomiaru poziomu materiałów sypkich

Materiały sypkie, podobnie jak ciecze, mogą mieć różnorodne właściwości. Mogą być na przykład gruboziarniste, drobnoziarniste, mieć postać proszku, pyłu, być lepkie, wilgotne, suche, ścierne, sypkie, niesypkie oraz żrące.

Również w ich przypadku w celu sygnalizacji poziomu należy rozróżnić odpowiednie zasady pomiaru dostosowane do właściwości materiału sypkiego.

Poniżej omówiono trzy często stosowane zasady pomiaru.

Rys. 8: Materiały sypkie mogą znacznie się od siebie różnić

Rys. 8: Materiały sypkie mogą znacznie się od siebie różnić

Rys. 9: Końcówka pomiarowa wibracyjnego sygnalizatora poziomu w przypadku pomiaru poziomu materiałów sypkich może mieć również kształt pręta

Rys. 9: Końcówka pomiarowa wibracyjnego sygnalizatora poziomu w przypadku pomiaru poziomu materiałów sypkich może mieć również kształt pręta

6.1 Wibracyjna zasada pomiaru do wykrywania granicznych poziomów materiałów sypkich

Wibracyjna zasada pomiaru materiałów sypkich jest porównywalna z metodą pomiaru cieczy. Do pomiaru poziomu materiałów sypkich w sposób stykający się z medium nie wykorzystuje się jednak zmiany częstotliwości drgań, lecz zmianę amplitudy. Zmiany są przekształcane w sygnał przełączający.

Pomimo tych różnic obie metody działają zasadniczo w podobny sposób i umożliwiają niezawodny i precyzyjny pomiar poziomu. Podczas gdy wibracyjne sygnalizatory poziomu w kształcie pręta nadają się do gruboziarnistych materiałów sypkich, warianty w kształcie kamertonu nadają się do drobnych lub proszkowych substancji stałych o niskiej gęstości.

Właściwości fizyczne medium takie jak przewodność, stała dielektryczna, zmiana gęstości, ciśnienie lub temperatura, zawirowania, pienienie czy ciecze z pęcherzykami nie mają negatywnego wpływu na pomiar poziomu.

Poznaj wibracyjne sygnalizatory poziomu

6.2 Elektromechaniczna zasada pomiaru

Jeśli mają być mierzone poziomy materiałów sypkich o różnej ziarnistości i gęstości, odpowiednie będą łopatkowe sygnalizatory poziomu działające zgodnie z elektromechaniczną zasadą pomiaru. W tym wariancie pomiaru właściwości elektryczne medium nie mają znaczenia.

W przypadku elektromechanicznych metod pomiaru określony poziom powoduje prosty mechaniczny ruch czujnika, który generuje sygnał elektryczny wykorzystywany do wykrywania poziomu.

Ze względu na obciążenie mechaniczne części ruchomych, takich jak łopatka, ta metoda pomiaru wymaga regularnej konserwacji czujnika, aby zapobiec zużyciu i nieprawidłowemu działaniu.

Zobacz łopatkowe sygnalizatory poziomu

budowa

Rys. 10: Prosty i sprawdzony: łopatkowy sygnalizator poziomu

Rys. 11: Pojemnościowy sygnalizator poziomu zainstalowany na dole do wykrywania poziomu materiałów sypkich

Rys. 11: Pojemnościowy sygnalizator poziomu zainstalowany na dole zbiornika do wykrywania poziomu materiałów sypkich

6.3 Pojemnościowa zasada pomiaru do pomiaru materiałów sypkich

Podstawową zasadę pojemnościowego pomiaru poziomu cieczy można również przenieść na pomiar poziomu materiałów sypkich.

Pojemnościowe sygnalizatory poziomu można stosować do wszystkich materiałów sypkich, pod warunkiem, że przy wykrywaniu poziomu na podstawie zmiany pojemności uwzględniana jest również stała dielektryczna.

Różnica polega na tym, że należy wziąć dodatkowo pod uwagę stałą dielektryczną danego materiału sypkiego, ponieważ wpływa ona na zmianę pojemności używaną do pomiaru poziomu. Z kolei o stałej dielektrycznej decyduje np. skład, temperatura i wilgotność materiału sypkiego.

Pojemnościowe sygnalizatory poziomu


7. Przegląd ułatwiający wybór odpowiedniej zasady pomiaru poziomu

Kryterium wyboru Wibracyjna zasada pomiaru Mechaniczna zasada pomiaru Konduktometryczna zasada pomiaru Pojemnościowa zasada pomiaru Optyczna zasada pomiaru Elektromechaniczna zasada pomiaru
Medium Ciecze i materiały sypkie Ciecze Ciecze Ciecze i materiały sypkie Ciecze Materiały sypkie
Wymagane właściwości cieczy nieklejąca, nieosadzająca się przewodząca i nieprzewodząca, nieklejąca, nieosadzająca się

przewodząca,

klejąca*

przewodząca i nieprzewodząca, klejąca * przewodząca i nieprzewodząca
Wymagane właściwości materiałów sypkich grubo- i drobnoziarniste oraz proszkowe o niskiej gęstości *** drobnoziarniste i proszkowe różne ziarnistości i gęstości
Odporność na agresywne media * * * * *
Nadaje się do zastosowań higienicznych ** ** ** **
Pomiar w kontakcie z mediami ***
Pomiar bez kontaktu z mediami *** ***
Zasilanie elektryczne
Trudność instalacji średnia niska średnia średnia niska średnia
Koszty
Dodatkowo ważne Granice temperatury i ciśnienia Granice temperatury i ciśnienia, zastosowanie odpornych chemicznie kabli Granice temperatury i ciśnienia; w przypadku braku uziemienia konieczne jest użycie sondy z uziemieniem Granice temperatury i ciśnienia, stała dielektryczna Granice temperatury i ciśnienia Zalecana regularna konserwacja
Odpowiednie serie produktów w Automation24

Endress+Hauser:

Liquiphant FTL31/33, FTL41, FTL51B, FTL50H;

Soliphant FTM20/21, FTM50/51

VEGA:

VEGASWING 51, 53;

VEGAWAVE S61;

VEGAVIB S61

WIKA:

RLS-1000, RLS-7000, RLS-8000

Honsberg:

SB, NW, NM, RW

Reltech:

SKW, SSW

Georg Fischer:

2282

Endress+Hauser:

FTS20

Endress+Hauser:

Liquipoint FTW31, 32, 33

ifm:

LMT, LMC, LI, LK, KQ

Endress+Hauser:

Liquipoint FTW33,

Nivector FTI26,

Minicap FTC260/262

WIKA:

OLS-C01,

OLC-C05

ifm:

O1D, OID, OGD

Endress+Hauser:

Soliswitch FTE20

* w zależności od materiału produktu, który styka się z medium

** w zależności od materiału produktu, który styka się z medium, i maksymalnej temperatury

*** w zależności od wersji produktu

Pobierz bezpłatnie tabelę porównawczą

8. Wybierz teraz odpowiedni sygnalizator poziomu w Automation24

Znasz już odpowiednie zasady pomiaru poziomu i wiesz, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego sygnalizatora.

Teraz wybierz z oferty Automation24 sygnalizatory poziomu do swojego zastosowania:

Wybierz rozwiązania do sygnalizacji poziomu

Potrzebujesz pomocy przy wyborze sygnalizatora poziomu do swojego zastosowania? Nasz zespół inżynierów chętnie pomoże w podjęciu decyzji:

Zadzwoń teraz bezpłatnie do naszego eksperta


Jeśli oprócz poziomów chcesz mierzyć również poziom na całej wysokości zbiornika, odpowiednie będą dla Ciebie rozwiązania do ciągłego pomiaru poziomu.

Rozwiązania do ciągłego pomiaru poziomu

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnych zasad pomiaru poziomu?

Więcej o zasadach techniki pomiaru poziomu

Powrót do przeglądu