Zamknij menu
Czujniki Czujniki Aparatura procesowa Aparatura procesowa
Aparatura procesowa (1543 wyników) Pokaż wszystko
Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia Pomiar przepływu Pomiar przepływu Pomiar poziomu Pomiar poziomu Pomiar temperatury i wilgotności Pomiar temperatury i wilgotności Analityka procesowa Kontrola i monitorowanie procesu Kontrola i monitorowanie procesu Komponenty systemowe Komponenty systemowe
Systemy sterowania Systemy sterowania
Systemy sterowania (233 wyników) Pokaż wszystko
Mini-sterowniki LOGO! Mini-sterowniki LOGO! SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP Panele operatorskie HMI Panele operatorskie HMI IO-Link IO-Link Komponenty IoT Komponenty IoT
Komponenty IoT (12 wyników) Pokaż wszystko
Bramy IoT Gateway Bramy IoT Gateway
Inne komponenty systemów sterowania Inne komponenty systemów sterowania
Inne komponenty systemów sterowania (25 wyników) Pokaż wszystko
Przemysłowe pamięci USB Przemysłowe pamięci USB Oprogramowanie Oprogramowanie
Technika bezpieczeństwa Technika bezpieczeństwa
Technika bezpieczeństwa (632 wyników) Pokaż wszystko
Czujniki bezpieczeństwa Czujniki bezpieczeństwa Aparatura łączeniowa bezpieczeństwa Aparatura łączeniowa bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa Rygle Urządzenia sterujące bezpieczeństwa Urządzenia sterujące bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w technice napędowej Bezpieczeństwo w technice napędowej
Sieci przemysłowe i komunikacja Sieci przemysłowe i komunikacja Technika regulacyjna i pomiarowa Technika regulacyjna i pomiarowa Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne Aparatura łączeniowa Aparatura łączeniowa Zabezpieczenia instalacyjne Zabezpieczenia instalacyjne Technika napędowa Technika napędowa Obudowy przemysłowe Obudowy przemysłowe Oświetlenie przemysłowe Oświetlenie przemysłowe Technika łączeniowa Technika łączeniowa
Technika łączeniowa (1653 wyników) Pokaż wszystko
Przewody do czujników / urządzeń wykonawczych Przewody do czujników / urządzeń wykonawczych Złącza przemysłowe Złącza przemysłowe Kable / przewody Kable / przewody Bloki / Złącza zaciskowe Bloki / Złącza zaciskowe Akcesoria instalacyjne Akcesoria instalacyjne
Zasilanie Zasilanie Narzędzia Narzędzia Gadżety Automation24 Gadżety Automation24 WYPRZEDAŻ WYPRZEDAŻ
WYPRZEDAŻ (2 wyników) Pokaż wszystko
Ostatnie sztuki Ostatnie sztuki
Ostatnie sztuki (2 wyników) Pokaż wszystko
WYPRZEDAŻ - Oprogramowanie WYPRZEDAŻ - Oprogramowanie
0 Koszyk
0,00
Artykułów w koszyku: 0

Twój koszyk jest aktualnie pusty.

Wyniki ()

Polityka Prywatności

Strona internetowa www.automation24.pl stanowi ofertę Automation24 GmbH.

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie głównej oraz za zainteresowanie naszymi produktami. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Z naszej witryny można korzystać bez podawania danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo za pośrednictwem strony internetowej, wówczas przetwarzanie danych osobowych mogłoby okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie istnieje z tego tytułu żadna podstawa prawna, w takiej sytuacji zawsze uzyskujemy na to zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą) zawsze odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju.

W poniższej polityce prywatności chcielibyśmy poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych. Osoby, których dane dotyczą zostaną poinformowane za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych osobowych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przetwarzanych za pośrednictwem naszej witryny danych osobowych. Przenoszenie danych za pośrednictwem Internetu może zasadniczo zawierać luki w bezpieczeństwie i w związku z tym niemożliwe jest zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa.

A. Definicje

Niniejsza Polityka prywatności opiera się na pojęciach stosowanych przez Europejski Organ Regulacyjny przy przyjmowaniu RODO (artykuł 4 RODO). Niniejsza Polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania oraz zrozumiała dla każdego. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wyjaśnić znaczenie stosowanych definicji. W niniejszej Polityce prywatności wykorzystywane są m.in. następujące definicje:

 • dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • osoba, której dane dotyczą” to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych;
 • przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • ograniczenie przetwarzania” oznacza specjalne oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 • profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 • odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 • strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administratora, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 • zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

przejdź do góry strony

B. Nazwisko i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Poniższa Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:

Administratora:

Automation24 GmbH

Reprezentowanego przez zarząd: Thorsten Schulze, Madhu Venkatesan

Hinsbecker Löh 10

D-45257 Essen

Tel: +49 (0) 201/5231300

Faks: +49 (0) 201/52313029

E-mail: info@automation24.com

Inspektor danych osobowych:

HB E-Commerce Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Arcus Park Haus B

Torgauer Straße 233

D-04347 Leipzig

Email: automation24@datenschutz.hb-ecommerce.eu

przejdź do góry strony

C. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

1. Wizyta na stronie internetowej

Z naszej strony internetowej można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości. Odwiedzając naszą stronę, używana w urządzeniu przeglądarka automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje gromadzone są bez Państwa udziału i są przechowywane aż do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy usług dostępu.

Dane te będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego ustanowienia połączenia z witryną internetową,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • w innych celach administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów wymienionych powyżej w odniesieniu do gromadzenia danych. Zebranych danych w żadnym wypadku nie wykorzystujemy do wyciągania wniosków na Państwa temat.

Ponadto podczas Państwa odwiedzin na stronie internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Więcej informacji można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

2. Korzystanie z formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Konieczne jest przy tym podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo otrzymaliśmy zapytanie oraz abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Pozostałych informacji można udzielić dobrowolnie. Decyzja o podaniu tych danych w ramach formularza kontaktowego należy do Państwa.

Dane te będą przetwarzane w celu skontaktowania się z nami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Dane osobowe gromadzone przez nas na potrzeby korzystania z formularza kontaktowego zostaną usunięte po przetworzeniu zgłoszenia.

3. Zamawianie katalogu lub innych informatorów

Dzięki tej usłudze mają Państwo możliwość zamówienia aktualnych katalogów lub innych informatorów, które są wysyłane pocztą lub oferowane do pobrania. W tym celu konieczna jest rejestracja, w ramach której muszą Państwo podać dane osobowe. Państwa dane osobowe przekazane podczas rejestracji są przez nas przechowywane oraz wykorzystywane do realizacji odpowiednich zamówień.

Dane te będą przetwarzane w celu skontaktowania się z nami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

4. Zamówienia online

Na naszej stronie mogą się Państwo zarejestrować jako klient, w celu składania zamówień w przyszłości. Rejestracja ma taką zaletę, że w przypadku przyszłego zamówienia można się zalogować do naszego sklepu bezpośrednio za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła bez konieczności ponownego wprowadzania danych kontaktowych. W przypadku składania zamówień bez posiadania konta klienta prosimy o kontakt.

Państwa dane osobowe zostaną wówczas wprowadzone w systemie, przesłane do nas oraz zapisane. Jeżeli składają Państwo zamówienie za pośrednictwem naszej strony, zarówno w przypadku zamówienia jako gość, jak i rejestracji w sklepie w pierwszej kolejności zbieramy następujące dane:

 • Zwrot, imię i nazwisko
 • Aktualny adres e-mail
 • Adres,
 • Numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego)

Dane te zbierane są   

 • w celu identyfikacji Państwa jako naszego klienta;
 • w celu przetworzenia, obsługiwania i zrealizowania zamówienia;
 • w celu korespondowania z Państwem;
 • w celu wystawienia faktury;
 • w celu zrealizowania ewentualnie podniesionych roszczeń z tytułu odpowiedzialności, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przeciwko Państwu;
 • w celu zapewnienia administracji technicznej naszej witryny;
 • w celu zarządzania danymi klientów.

Przetwarzanie danych następuje po złożeniu zamówienia i/lub rejestracji i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO jest konieczne w podanych celach do odpowiedniego wykonania Państwa zamówienia oraz do wzajemnego wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży.

Zbierane przez nas dane w celu zrealizowania Państwa zamówienia są przechowywane do momentu upływu ustawowego obowiązku przechowywania, a następnie usuwane, chyba że zgodnie z artykułem 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO na podstawie obowiązków przechowywania i dokumentowania wynikających z prawa podatkowego i handlowego (z fed. kodeksu handlowego, kodeksu karnego i ordynacja podatkowej) jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania lub wyrazili Państwo zgodę na przedłużone przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

przejdź do góry strony

D. Przekazywanie danych

Aby jak najskuteczniej móc przetworzyć Państwa prośbę lub zamówienie, możemy przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z lokalnymi ustawami i przepisami w różnych celach i w różny sposób następującym odbiorcom:

 1. Zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (w tym zewnętrznym doradcom, partnerom biznesowym oraz profesjonalnym doradcom, takim jak adwokaci czy księgowi, osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne lub doradcy IT)
 2. Organom skarbowym, kontrolnym i pozostałym, jeżeli w dobrej wierze są przekonani, że na podstawie ustawowych lub innych przepisów jesteśmy upoważnieni do przekazywania danych (np. gdy zapytanie podlega organowi skarbowemu lub w związku z przewidywanym sporem prawnym)
 3. Instytucjom kredytowym w związku z historią kredytową
 4. Dostawcom materiałów drukowanych oraz agencjom reklamowym
 5. Platformom i dostawcom technologii marketingowych
 6. Firmom logistycznym

W przypadku przekazania danych osobowych stronie trzeciej zakres przesyłanych danych ogranicza się do koniecznego minimum.

Państwa dane osobowe przekazujemy stronie trzeciej tylko wtedy:

 • jeżeli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody w tym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. a RODO,
 • jeżeli ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania danych,
 • w przypadku istnienia obowiązku prawnego dotyczącego przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. c RODO, oraz
 • jeżeli jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt. b RODO.

W ramach procesu zamówienia uzyskujemy Państwa zgodę na przekazywanie Państwa danych stronie trzeciej.

Integracja usługi płatności PayPal

Płacąc w systemie PayPal (Europe), S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dane bankowe z PayPal są wykorzystywane przez PayPal do płatności. Nasza firma nie ma dostępu do tych danych. Przeniesienie danych dotyczących płatności do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych nastąpi tylko wtedy, gdy będzie to konieczne dla procesu płatności. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt 1 b DSGVO. W przypadku korzystania z tej usługi płatniczej obowiązują warunki i polityka prywatności jej dostawcy. Przed skorzystaniem z odpowiedniej usługi zostaną Państwo o tym powiadomieni. Politykę prywatności PayPal, można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

przejdź do góry strony

E. Linki do stron trzecich

Publikowane na naszej stronie linki są badane i zestawiane przez nas z najwyższą starannością. Nie mamy jednak wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których przekierowują linki. Nie odpowiadamy za zawartość połączonych stron i stanowczo nie przywłaszczamy sobie zawartości tych stron. Dostawca strony internetowej, do której się odwołano, ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a także za szkody, które powstały w wyniku użycia lub nieużywania tych informacji. Odpowiedzialność osoby, która wskazuje wyłącznie na publikację za pomocą linka, jest wykluczona. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za obce referencje tylko wtedy, gdy posiadamy o nich, tzn. również innej ewentualnej nielegalnej lub o charakterze przestępczym treści pozytywną wiedzę oraz gdy ze strony technicznej możliwe i dostosowane do możliwości jest zapobieganie jej wykorzystania.

przejdź do góry strony

F. Automatycznie gromadzone dane niebędące danymi osobowymi, tworzenie plików cookies, aplikacje pomocnicze oraz treści aktywne

Używanie plików cookie

W celu uatrakcyjnienia odwiedzin na naszej stronie internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji, na stronach sklepu stosujemy tak zwane pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam lub naszemu podmiotowi stowarzyszonemu (pliki cookie stron trzecich) rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli włączone są pliki cookie, zbierają i przetwarzają one indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także indywidualne adresy IP. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie.Niektóre pliki cookie są wykorzystywane w celu uproszczenia procesu zamawiania, przez zapamiętanie ustawień (na przykład zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka na potrzeby przyszłych wizyt w sklepie). W zakresie, w jakim pliki cookie osobiste są przetwarzane przez indywidualne pliki cookie zaimplementowane przez nas, przetwarzanie to odbywa się zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO dla wykonania umowy lub zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO dla ochrony naszego uzasadnionego interesu polegającego na realizowaniu procesów niezbędnych do najlepszego możliwego funkcjonowania strony internetowej, jak również do wyświetlania treści dostosowanych do użytkownika.Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomogą nam uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla użytkowników. W tym przypadku podczas odwiedzania naszej witryny, pliki cookie z firm partnerskich są przechowywane na dysku twardym użytkownika (pliki cookie stron trzecich). Jeśli będziemy współpracować z wyżej wspomnianymi partnerami reklamowymi, użytkownik będzie poinformowany indywidualnie i oddzielnie o wykorzystaniu każdego pliku cookie oraz o zakresie zebranych informacji.

Należy pamiętać, że użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub może wyłączyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub w ogóle. Sposoby zarządzania plikami cookie są różne w zależności od przeglądarki. Są one opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki, gdzie jest wyjaśnione, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć w odpowiedniej przeglądarce pod następującymi linkami:

Należy pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics używa tzw. ciasteczek, danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę używania przez Państwa strony internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimowości IP na tej stronie internetowej IP użytkownika jest na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego wcześniej skracane przez firmę Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej, w celu sporządzania raportów o aktywności na tej stronie i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora tej strony internetowej. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach stosowania narzędzia Google Analytics adres IP nie będzie w żadnym wypadku zestawiany przez firmę Google z innymi danymi. Wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie; jednak należy uwzględnić, że w takiej sytuacji korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony nie będzie możliwe. Mogą Państwo ponadto zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez ciasteczka i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej (w tym adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

Dbając o poprawność treści i atrakcyjność graficzną w różnych przeglądarkach, na naszej stronie używamy bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak: Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki internetowe Google są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki, aby zapobiec wielokrotnemu ładowaniu. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Web lub nie zezwala na dostęp, zawartość będzie wyświetlana w standardowej czcionce.

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie możliwe jest - ale w tej chwili także nie wiadomo, czy i jeśli tak, w jakim celu - operatorzy takich bibliotek zbierają dane. Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie. Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

Używanie Bootstrap

Na naszej stronie internetowej używamy darmowego Frontend CSS Bootstrap opracowanego przez Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Używamy tej usługi w celu zagwarantowania atrakcyjności wizualnej i spójności strony w zależności od urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji o bootstrap można znaleźć na stronach https://getbootstrap.com.pl/

przejdź do góry strony

G. Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 1. żądać dostępu do informacji (zgodnie z art. 15 RODO) o swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawa do odwołania, informacji o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one przez nas zgromadzone, oraz istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, a także, jeśli dotyczy, istotnych informacji na temat swoich danych;
 2. zgodnie z art. 16 RODO żądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia przechowywanych u nas danych osobowych;
 3. zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia przechowywanych u nas danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z obowiązku prawnego, z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionowana jest ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu oraz jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 5. zgodnie z art. 20 RODO otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych osobowych;
 6. zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. Wskutek tego nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę i
 7. zgodnie z art. 77 RODO wnieść skargę do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa zwyczajowego miejsca pobytu, miejsca pracy bądź dla siedziby naszej firmy.

przejdź do góry strony

H. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub gdy sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które zostanie przez nas zrealizowane bez konieczności powoływania się na szczególną sytuację.

Chcąc skorzystać z prawa do odmowy lub wniesienia sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres:  info@automation24.com .

przejdź do góry strony

I. Bezpieczeństwo danych

W trakcie Państwa wizyty na stronie internetowej stosujemy powszechnie stosowaną metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, korzystamy z technologii 128-bitowej v3. O tym, czy poszczególne strony naszej witryny są przesyłane w postaci zaszyfrowanej, informuje symbol klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze zabezpieczenia są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

przejdź do góry strony

J. Aktualność i zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna i obowiązuje od maja 2018 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferty udostępnianej za jej pośrednictwem lub ze względu na zmienione wymogi prawne bądź urzędowe, konieczne może okazać się wprowadzenie do niej zmian.

przejdź do góry strony